پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی؟


چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی

نی به خدا که از دغل چشم فراز می‌کنی


چشم ببسته‌ای که تا خواب کنی حریف را

چونک بخفت بر زرش دست دراز می‌کنی


سلسله‌ای گشاده‌ای دام ابد نهاده‌ای

بند کی سخت می‌کنی بند کی باز می‌کنی


عاشق بی‌گناه را بهر ثواب می‌کشی

بر سر گور کشتگان بانگ نماز می‌کنی


گه به مثال ساقیان عقل ز مغز می‌بری

گه به مثال مطربان نغنغه ساز می‌کنی


طبل فراق می‌زنی نای عراق می‌زنی

پرده بوسلیک را جفت حجاز می‌کنی


جان و دل فقیر را خسته دل اسیر را

از صدقات حسن خود گنج نیاز می‌کنی


پرده چرخ می‌دری جلوه ملک می‌کنی

تاج شهان همی‌بری ملک ایاز می‌کنی


عشق منی و عشق را صورت شکل کی بود

اینک به صورتی شدی این به مجاز می‌کنی


گنج بلا نهایتی سکه کجاست گنج را

صورت سکه گر کنی آن پی گاز می‌کنی


غرق غنا شو و خمش شرم بدار چند چند

در کنف غنای او ناله آز می‌کنیمولوی

طبقه بندی: مولانا، شعر،
برچسب ها:چشم، ناز، عاشق، نماز، حجاز، مولوی، چشم تو خواب می‌رود یا که تو ناز می‌کنی،
+ نوشته شده در چهارشنبه 12 مهر 1391ساعت 20:53 توسط س م نظرات()