پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

تو را دوست می دارم...تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم

برای برفی که آب می شود دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارمتو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم

تو را به خاطربوی لاله های وحشی

به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان

برای بنفشیه بنفشه ها دوست می دارم

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم

تورا برای لبخند تلخ لحظه ها

پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارم

تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم

اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های آسمان دوست می دارم

تو را به اندازه خودت ، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ...

                                                                     دوست می دارم

تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ...

                                                                     دوست می دارم

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود

تو را به خاطر دوست داشتن...

                                               دوست می دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم...

                                                                     دوست می دارم

شاعر : پل الوار
ترجمه : احمد شاملو

 

طبقه بندی: پراکنده ها، شعر،
برچسب ها:احمد شاملو، پل الوار، تو را برای دوست داشتن دوست می دارم، تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم، تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم، اشک، توهم،
+ نوشته شده در جمعه 11 مرداد 1392ساعت 18:08 توسط س م نظرات()