پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

امید من توییمرا هزار امید است و هر هزار تویی


شروع شادی و پایان انتظار توییبهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت


چه بود غیر خزانها اگر بهار توییدلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند


در این سرا تو بمان ! ای که ماندگار توییشهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است


ستاره ای که بخندد به شام تار توییجهانیان همه گر تشنگان خون منند


چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار توییدلم صراحی لبریز آرزومندی است


مرا هزار امید است و هر هزار تویی 

سیمین بهبهانی

طبقه بندی: شعر، سیمین بهبهانی،
+ نوشته شده در یکشنبه 10 فروردین 1393ساعت 22:46 توسط س م نظرات()