پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

از بردگی مقام بلالی گرفته اندبی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست


باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیستسوگند می خورم به مرام پرندگان


در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیستبا برگ گل نوشته به دیوار باغ ما


وقتی بیا که حوصله ی غنچه تنگ نیستدر کارگاه رنگرزان دیار ما


رنگی برای پوشش آتار ننگ نیستاز بردگی مقام بلالی گرفته اند


در مکتبی که عزت انسان به رنگ نیستدارد بهار می گذرد با شتاب عمر


فکری کنید... فرصت پلکی درنگ نیستوقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را


فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیستتنها یکی به قله ی تاریخ می رسد


هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست
محمد سلمانی

طبقه بندی: شعر،
برچسب ها:بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست، در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست، محمد سلمانی، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست،
+ نوشته شده در یکشنبه 21 اردیبهشت 1393ساعت 09:00 توسط س م نظرات()