تبلیغات
پریشان - مطالب هفته سوم اردیبهشت 1393

پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

از بردگی مقام بلالی گرفته اندبی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست


باور کنید پاسخ آیینه سنگ نیستسوگند می خورم به مرام پرندگان


در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیستبا برگ گل نوشته به دیوار باغ ما


وقتی بیا که حوصله ی غنچه تنگ نیستدر کارگاه رنگرزان دیار ما


رنگی برای پوشش آتار ننگ نیستاز بردگی مقام بلالی گرفته اند


در مکتبی که عزت انسان به رنگ نیستدارد بهار می گذرد با شتاب عمر


فکری کنید... فرصت پلکی درنگ نیستوقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را


فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیستتنها یکی به قله ی تاریخ می رسد


هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست
محمد سلمانی

طبقه بندی: شعر،
برچسب ها:بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست، در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست، محمد سلمانی، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست،
+ نوشته شده در یکشنبه 21 اردیبهشت 1393ساعت 09:00 توسط س م نظرات()