شبی که آوای نی تو شنیدم


چو آهوی تشنه پی تو دویدم

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم

نشانه ای از نی و نغمه ندیدم


تو ای پری کجایی؟ که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان... دری نمیگشایی

من همه جا پی تو گشته ام

از مه و می نشان گرفته ام

بوی تو را زگل شنیده ام

دامن گل از آن گرفته ام

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان دری نمیگشایی


دل من سر گشته تو.... نفسم آغشته تو......به باغ رویاها چو گلت بویم

برآب و آیینه چو مهت جویم

تو ای پری کجایی.... ؟

در این شب یلدا ز پی ات پویم

زخواب و بیداری سخنت گویم

تو ای پری کجایی....

مه و ستاره درد من می دانند

که همچو من پی تو سرگردانندشبی کنار چشمه پیدا شو ...

میان اشک من چو گل ها شو

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمینمایی

از آن بهشت پنهان دری نمیگشایی...


ه.ا.سایه


بیاد عزیز از دست رفته استاد همایون خرم ، نوازنده و آهنگساز فقید و خالق آثار بیاد ماندنی

یاران موافق همه از دست شدند