پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید