پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

صدا کن مرا

[http://]


صدا کن مرا

صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می روید

در ابعاد این عصر خاموش

من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

و تنهایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این است

کسی نیست،

بیا زندگی را بدزدیم، آن وقت

میان دو دیدار قسمت کنیم

بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم

بیا زودتر چیزها را ببینیم

ببین، عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض

زمان را به گردی بدل می کنند

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام

بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را

مرا گرم کن

و یک بار در بیابان کاشان(شیروان!!!) هوا ابر شد

و باران تندی گرفت

و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ

اجاق شقایق مرا گرم کرد

در این کوچه هایی که تاریک هستند

من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم

من از سطح سیمانی قرن می ترسم

بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه جرثقیل است

مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گلابی در این عصر معراج پولاد

مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک فلزات

اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا

و من، در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو، بیدار خواهم شد

و در آن وقت،

حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم، و افتاد

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم، و تر شد

بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند

در آن گیروداری که چرخ زرهپوش از روی رویای کودک گذر داشت

قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست

بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد

چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد

چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید

و آن وقت من، مثل ایمانی از تابش«استوا» گرم،

ترا در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید
سهراب

طبقه بندی: سهراب، شعر،
برچسب ها:صدا کن مرا، خوب، صدای تو، گیاه، عجیبی، انتهای، صمیمیت، حزن، می روید، ابعاد، عصر، خاموش، طعم، تصنیف، ادراک، تنهاترم، بگویم، تنهایی، بزرگ، شبیخون، حجم، پیش بینی، خاصیت، عشق، کسی نیست، زندگی، بدزدیم، قسمت، حالت، سنگ، چیزی، زودتر، عقربک، فواره، ساعت، حوض، زمان، گردی، بدل، آب، مثل، واژه، سطر، خاموشی ام، ذوب، کف، نورانی، گرم، بیابان، کاشان، شیروان، هوا، باران، سردم، اجاق، شقایق، کوچه، تاریک، حاصل، ضرب، تردید، کبریت، می ترسم، سطح، سیمانی، قرن، شهرهایی، سیاشان، چراگاه، جرثقیل، هبوط، گلابی، معراج، شاخه، شب، اصطکاک، فلزات، کاشف، معدن، صدا کن، طلوع، گل، یاسی، پشت، انگشت، بیدار، بمب هایی، حکایت کن، خواب، تر شد، افتاد، چند، مرغابی، دریا، گیروداری، چرخ، زرهپوش، روی، کودک، گذر داشت، قناری، نخ زرد، آواز، آسایشی، احساس، بنادر، اجناس، معصومی، علمی، موسیقی، مثبت، بوی، باروت، پی برد، ادراکی، مجهول، مذاق، رسالت، تراوید، ایمانی، تابش، استوا، سرآغاز، خواهم، نشانید، سهراب، سپهری،
+ نوشته شده در یکشنبه 21 اسفند 1390ساعت 15:25 توسط س م نظرات()

مرادِ دوستاگر مراد تو ای دوست بی مرادیِ ماست


مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست!


اگر قبول کنی ور برانی از بر خویش


خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست


میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریم


تفاوتی نکند، چون نظر به عین رضاست


عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شد


خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست


مرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردن


که هر چه دوست پسندد به جای دوست رواست


اگر عِداوَت و جنگست در میان عرب


میان لِیلی و مجنون محبتست و صفاست


هزار دشمنی افتد به قول بدگویان


میان عاشق و معشوق دوستی برجاست


غلام قامت آن لُعبت قباپوشم


که در محبتِ رویشْ هزار جامه قباست


نمی‌توانم بی‌او نشست یک ساعت


چرا که از سر جان بر نمی‌توانم خاست


جمال در نظر و شوق همچنان باقی


گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست


مرا، به عشق تو، اندیشه از ملامت نیست


و گر کنند ملامت نه بر من تنهاست


هر آدمی که چنین شخص دِلْسِتان بیند


ضرورتست که گوید به سرو ماند راست


به روی خوبان گفتی نظر خطا باشد


خطا نباشد دیگر مگو چنین که خطاست


خوشست با غم هجران دوست سعدی را


که گر چه رنج به جان می‌رسد امید دواست


بلا و زحمت امروز بر دل درویش


از آن خوشست که امید رحمت فرداستسعدی

طبقه بندی: سعدی، شعر،
برچسب ها:مراد، دوست، بی مرادیِ، خویش، دگرباره، من، نخواهم، خواست، قبول، برانی، خلاف، رای، مذهب، میان، عیب، هنر، پیش، دوستانِ، کریم، تفاوتی، چون، نظر، عین، رضاست، عنایتی، بود، مُبَدَّل، خلل، نباشد، ارادتی، مراست، نخواهی، آزردن، پسندد، رواست، عِداوَت، جنگست، عرب، لِیلی، مجنون، محبتست، صفاست، هزار، دشمنی، قول، بدگویان، عاشق، معشوق، دوستی، برجاست، غلام، قامت، لُعبت، قباپوشم، محبتِ، رویشْ، جامه، جامه قباست، نمی‌توانم، نشست، ساعت، چرا که، خاست، جمال، در نظر، شوق، همچنان، باقی، گدا، عالم، گداست، اندیشه، ملامت، شخص، دِلْسِتان، ضرورتست، خطا، چنین، خوشست، هجران، سعدی، رنج، می‌رسد، زحمت، دل، درویش، رحمت، فرداست، امید، اگر مراد تو ای دوست بی مرادیِ ماست، مراد خویش دگرباره من نخواهم خواست،
+ نوشته شده در چهارشنبه 17 اسفند 1390ساعت 17:01 توسط س م نظرات()