پریشان

خون چو می جوشد منش از شعر رنگی می زنم

عاقل و فرزانه...زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد


از سر پیمان برفت با سر پیمانه شدصوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست


باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شدشاهد عهد شباب آمده بودش به خواب


باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شدمغبچه‌ای می‌گذشت راه زن دین و دل


در پی آن آشنا از همه بیگانه شدآتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت


چهره خندان شمع آفت پروانه شدگریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت


قطره باران ما گوهر یک دانه شدنرگس ساقی بخواند آیت افسونگری


حلقه اوراد ما مجلس افسانه شدمنزل حافظ کنون بارگه پادشاست


دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد
حافظ

طبقه بندی: شعر، حافظ،
برچسب ها:حافظ، زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، دل، صوفی،
+ نوشته شده در پنجشنبه 26 دی 1392ساعت 12:56 توسط س م نظرات()